1. Home
  2. Privacyverklaring

Privacyverklaring

Translate this page

Identiteit

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Sportbedrijf Arnhem B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66383412, op de website www.sportbedrijfarnhem.nl

Ons adres:
Sportbedrijf Arnhem B.V.
Beukenlaan 15
6823 MA Arnhem

Ons telefoonnummer:
026-377 5757

Ons e-mailadres:
info@sportbedrijfarnhem.nl

 

Algemeen

Sportbedrijf Arnhem hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Beveiliging

Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is jouw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee je van onze website gebruikt maakt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Persoonsgegevens

Door het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar jou te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van jou ter beschikking gesteld hebben gekregen, tenzij wij in deze verklaring anders hebben aangeven.

Nieuwsbrief

Door het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar jou te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van jou ter beschikking gesteld hebben gekregen, tenzij wij in deze verklaring anders hebben aangeven.

Contactformulier

Als je een vraag wilt stellen of contact met ons op wil nemen, kun je gebruik maken van het op de website genoemde e-mailadres. De gegevens die je in dat geval aan ons verstrekt, gebruiken wij om antwoord te geven op jouw vraag of commentaar. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is het kunnen uitvoeren van jouw verzoek voor informatie of het reageren op jouw commentaar.

Sollicitatie

Indien je gegevens achterlaat op onze website in het kader van een sollicitatie, zullen wij deze gegevens gebruiken in het kader van de sollicitatieprocedure voor de vacature waarop je gesolliciteerd hebt. We bewaren jouw gegevens tot vier weken na de reactietermijn van de vacature. In het geval van een open sollicitatie vragen we jouw toestemming om de door jou achtergelaten gegevens te bewaren voor eventuele toekomstige vacatures.

Let erop dat een pasfoto, geboorteplaats of –land en lidmaatschappen op vakbonden bijzondere persoonsgegevens zijn. Je hoeft dat wat ons betreft niet te noemen in jouw curriculum vitae of motivatiebrief.

Aanvragen Gelrepas

Als je via onze website een aanvraag hebt ingediend voor een Gelrepas, gebruiken wij jouw gegevens om je aanvraag te verwerken en je een Gelrepas te verstrekken. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is het uitvoeren van een overeenkomst.

Aanmelden voor Zwemfit 50+

Als je je via onze website aanmeldt voor Zwemfit, gebruiken wij jouw gegevens om je aanvraag te verwerken en je een zwemfit-abonnement te verstrekken. De grondslag op basis waarvan wij jouw persoonsgegevens verwerken is het uitvoeren van een overeenkomst.

Aanvragen zwemfeestje

Als je via onze website een aanvraag doet voor een zwemfeestje, gebruiken wij jouw gegevens om je aanvraag te verwerken en een zwemfeestje voor je te organiseren. De grondslag op basis waarvan wij jouw persoonsgegevens verwerken is het uitvoeren van een overeenkomst.

Verstrekking derden

Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een hosting provider, de leverancier van de sportkaart, en leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen, jouw vragen of commentaar opvolgen of jouw sollicitatie afhandelen.

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat de derden die jouw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

Websites of diensten van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, voordat je de websites of diensten van deze derden gebruikt.

Jouw rechten

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens, kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Je hebt ingevolge de AVG de volgende rechten:

  • Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heb je het recht deze toestemming in te trekken
  • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens ter zake de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat je kennis hebt genomen van de laatste versie.

versie mei 2018
Deze website maakt gebruik van cookies

Sportbedrijf Arnhem maakt gebruik van cookies om jouw websitebezoek makkelijk en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Je kunt je voorkeuren en toestemming altijd wijzigen. Bekijk onze cookieverklaring