Home > Nieuws > Werkzaamheden zwembad Valkenhuizen

Werkzaamheden zwembad Valkenhuizen

De gemeente Arnhem is 11 juni gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe zwembad Valkenhuizen aan de Beukenlaan in Arnhem-Noord. Wanneer de daadwerkelijke bouw van het nieuwe zwembad start is nog niet bekend. Lees daarover meer in het persbericht van de gemeente Arnhem.

Het nieuwe zwembad wordt tegen de voorkant van de bestaande sporthallen aangebouwd en gaat daarmee één geheel vormen. Tijdens de bouwperiode blijft Sportcentrum Valkenhuizen operationeel en ook het oude zwembad blijft in gebruik totdat het nieuwe bad gereed is. Op de plaats van het oude zwembad wordt uiteindelijk een parkeerterrein gerealiseerd. Naar verwachting zal in de zomer van 2020 dit complete karwei zijn geklaard.

Wat merk ik van de werkzaamheden als bezoeker van Valkenhuizen?

Uiteraard wordt tijdens de bouwwerkzaamheden geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken voor bewoners rondom Valkenhuizen en de bezoekers van Valkenhuizen, CIOS en Phyisque. Waar nodig zet de gemeente Arnhem bij de komende werkzaamheden (extra) bebording en/of verkeersregelaars in. Vanaf 6 augustus is een extra parkeerveld beschikbaar aan de achterzijde van het complex, omdat de parkeerplaats aan de voorzijde van het sportcentrum deels wordt afgesloten tijdens de bouwperiode. Deze extra parkeerplaats is straks met de auto bereikbaar via de Monnikensteeg, waarna men lopend de accommodaties kan bereiken.

De planning van werkzaamheden is volgens de gemeente Arnhem als volgt:

18 juni tot begin augustus: werkzaamheden kabels en leidingen

Gedurende een periode van 6 tot 8 weken worden diverse werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door nutsbedrijven. Het huidige zwembad en de sporthal zijn vanaf 18 juni alleen bereikbaar via de zuidelijke kant van de Beukenlaan (kant Dr. Schaepmanlaan). Het gebouw van CIOS blijft bereikbaar via de noordelijke ingang van de Beukenlaan (kant Monnikensteeg).

Eind augustus: tijdelijk nieuw parkeerterrein open

Om ook tijdens de bouw van het nieuwe zwembad aan de parkeervraag te kunnen voldoen, wordt een (overloop-) parkeerterrein aangelegd achter het sportcomplex (het huidige sportveld 5). Er wordt – vanaf de Monnikensteeg – tussen sportterreinen en weilanden een nieuwe toegangsweg aangelegd naar het parkeerterrein. Met de aanleg van weg en parkeerterrein wordt begin juli gestart. Het parkeerterrein kan eind augustus in gebruik worden genomen. Zodra de bouw van start gaat worden bezoekers vanaf de Monnikensteeg doorverwezen naar de nieuwe parkeerplaats. De hoofdingang van het sportcentrum wordt dan verplaatst naar de achterzijde van het gebouw.

Vragen of meer informatie?

  • Voor algemene vragen over de uitvoering van de werkzaamheden in de buitenruimte rondom de verbouwing van Valkenhuizen kunt u mailen naar valkenhuizen@arnhem.nl
  • Voor specifieke vragen over de rioleringswerkzaamheden rondom Valkenhuizen kunt u contact opnemen met Arno Schuring: tel.nr 06-54 347 444 of per mail arno@civilmanaqement.nl
  • Omwonenden van Valkenhuizen worden door de gemeente Arnhem per brief op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en de eventuele overlast.
SPORT VERSTERKT DE STAD!