Home > Voor jou > Sportverenigingen > Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Talent herkennen en ontwikkelen

Sinds 2012 ondersteunt Sportbedrijf Arnhem actief in de ontwikkeling en herkenning van sportief talent. Dit gebeurt met ondersteuning van gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen en Provincie Gelderland, en in nauwe samenwerking met partners als Topsport Gelderland, HAN Sport & Bewegen, CIOS Rijn IJssel en CTO Papendal.

We maken onderscheid tussen de ondersteuning van een individueel talent en de inrichting van een talentgerichte vereniging.

Talentherkenning

Meten is weten. Op aanvraag kunnen we voor jouw vereniging specifieke testen inzetten om talent te herkennen. Zoals sportspecifieke prestatietesten, een bewegingsscreen om het beweegpatroon van jonge sporters te beoordelen of een fitheidsscreen om de algemene fitheid te beoordelen. We doen dit op locatie of in het Sporttalent Test- en expertisecentrum in sportcentrum De Laar.

Ondersteuning van een individueel talent

Op de weg van talentvol sporter naar topsporter kom je als talent én ondersteunende partij (ouder, coach, vereniging, e.d.) voor nieuwe uitdagingen te staan. Om wegwijs te worden biedt Sportbedrijf Arnhem talentondersteuning, samen met Topsport Gelderland.

Ondersteuning van een talent is maatwerk. Neem contact op met onze consulent talentontwikkeling om de individuele mogelijkheden te bespreken.

Ondersteuning van een talentgerichte vereniging

Elke sportclub heeft talenten rondlopen. Maar hoe biedt je hen een goede omgeving, waarin je het maximale uit het talent haalt? Een talent komt niet zelfstandig tot wasdom. De omgeving is hiervoor nodig. Om deze reden richten we het aanbod niet alleen op het sporttalent zelf, maar ook op de omgeving. Denk hierbij aan trainers, coaches, ouders, bestuurders en professionals (gymleraren, fysiotherapeuten, e.d.).

We helpen talentgerichte verenigingen op weg met fasegericht opleiden maar ook met bijvoorbeeld clinics en workshops op het gebied van voeding, fysieke en mentale training. Daarnaast organiseren we regelmatig bijeenkomsten van het Talentenclubnetwerk Arnhem om kennis en ervaring uit te wisselen tussen Arnhemse verenigingen die zich met de ontwikkeling van talent bezighouden.

Contact

Heb je een vraag over talentontwikkeling of talentherkenning? Wil je als vereniging aantrekkelijk zijn voor bestaand of nieuw talent? Roep dan de hulp in van onze consulent talentontwikkeling. Stuur een mail naar Nout van der Velden of bel met 06 – 29 07 81 59.

 

SPORT VERSTERKT DE STAD!