Home > Voor jou > Sportverenigingen > Kennisbank sportverenigingen > Buitenschoolse sportopvang

Buitenschoolse sportopvang

Steeds meer sportverenigingen maken afspraken met professionele kinderopvangorganisaties om opvang aan te bieden in de vorm van een Buitenschoolse Sportopvang (BSSO). Het komt ook voor dat verenigingen zelf een BSSO willen opzetten.

De eisen voor een BSSO
  • Als je met kinderopvang wilt starten in een gemeentelijke accommodatie, moet je dit vooraf voorleggen aan Sportbedrijf Arnhem. Daarbij is het van belang om aan te geven of je zelf de kinderopvang organiseert, of een derde (bijvoorbeeld een kinderopvangorganisatie).
  • De BSSO moet voldoen aan eisen die zijn gesteld in overeenkomsten die met de verenigingen zijn afgesloten en aan de ‘verordening ingebruikgeving sportaccommodaties’. Eventueel benodigde aanpassingen aan gebouwen/accommodaties mogen slechts worden uitgevoerd na voorafgaande goedkeuring van Sportbedrijf Arnhem en moeten worden bekostigd uit middelen van de aanvrager. Het sportbedrijf kan hier voorwaarden aan stellen. Bij beëindiging van het vast gebruik worden dergelijke verbouwingen/aanpassingen niet door de gemeente gecompenseerd.
  • De activiteit moet passen binnen de bestemming van de accommodaties.
  • De BSSO moet voeldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van kinderopvang. Ook is het van belang de dekking van de bestaande verzekeringen goed te controleren en indien nodig aan te passen.
  • Indien je voor de kinderopvang in zee gaat met een (commerciële) kinderopvangorganisatie, raden wij je aan hiervoor een zakelijke overeenkomst af te sluiten. De looptijd van deze overeenkomst mag niet langer zijn dan de duur van uw vaste gebruik.
  • De uren accommodatiehuur die je inzet voor de kinderopvang moeten vooraf worden aangevraagd en gereserveerd bij Sportbedrijf Arnhem. Dat geldt zowel voor de binnensport als de buitensport. Dit laatste in verband met planning van onderhoud en eventuele incidentele verhuur.
Handige links
Tarieven

Tarieven zijn afhankelijk van type accommodatie en gebruik. Binnensportverenigingen: betalen voor de huur van sportruimtes ten behoeve van de BSSO het gebruikelijke ‘verenigingstarief’.
Buitensportverenigingen: het gebruik van de velden ten behoeve van de BSSO valt binnen de jaarlijkse vaste gebruiksvergoeding die de vereniging betaalt voor de velden.

SPORT VERSTERKT DE STAD!