Home > Voor jou > Sportverenigingen > De gezonde club

De gezonde club

Rookvrij, alcoholbeleid, gezonde sportkantine. Wij juichen toe dat Arnhemse verenigingen met deze onderwerpen aan de slag gaan. Om de sportverenigingen hierbij te ondersteunen werken we samen met diverse gespecialiseerde partners.

Rookvrije sportvereniging

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds voeren de campagne “Help mee aan een rookvrije generatie”. Want zien roken, doet roken. In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voorkomen. Zo beschermen we kinderen en zorgen we dat zij rookvrij opgroeien. Een rookvrije sportclub draagt bij aan een Rookvrije Generatie.

Steeds meer sportverenigingen worden rookvrij. Maak ook jouw sportclub rookvrij en geef kinderen het goede voorbeeld! Download het gratis stappenplan en andere materialen voor een rookvrije sportclub op Rookvrijegeneratie.nl

Lees hier succesverhalen van sportverenigingen die rookvrije stappen hebben gemaakt.

Gezonde sportkantine

Na het sporten willen steeds meer mensen ook in de sportkantine kunnen kiezen uit gezonde(re) producten. Team:Fit kan je helpen om het aanbod in de kantine lekkerder en gezonder te maken. Team:Fit is een initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht, gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij zetten zich in voor een gezonder aanbod in sportkantines.

Een coach van Team:Fit komt langs bij je vereniging en helpt met het opstellen van realistische doelen en een concreet actieplan. Ook vullen je samen de kantinescan in om te kijken hoe jullie scoren. Meld je vereniging hier aan.

Team:Fit biedt ook een aantal handige materialen die je bij de aanpak voor een gezondere kantine kan gebruiken. Op zoek naar gezonde alternatieven voor je sportkantine? Kijk hier voor inspiratie.

Alcoholbeleid

Sportverenigingen dienen de Drank- en Horecawet na te leven. Dit is belangrijk want als vereniging wil je graag en gezonde en maatschappelijk verantwoorde club zijn. Je levert daarmee ook een bijdrage aan de ambitie om alcoholgebruik onder jongeren te verminderen. Sportbedrijf Arnhem werkt samen met partners die clubs kunnen helpen om hun zaken op orde te krijgen.

Ondersteunende documenten zoals de checklist drank- en horecawet vind je in onze Kennisbank.

 

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op met onze coördinator Verenigingsondersteuning.

SPORT VERSTERKT DE STAD!