Home > Voor jou > Sportverenigingen > Bijscholing en trainingen

Bijscholing en trainingen

Investeren in de kwaliteit van het sportkader binnen je vereniging is cruciaal. We helpen verenigingen de kwaliteit van het sport- en beweegaanbod te verbeteren met bijscholing en workshops voor bestuurders, trainers en coaches.

Bij de samenstelling van het opleidingsaanbod werken we samen met NOC*NSF, Academie voor Sportkader, Kenniscentrum Sport, Gelderse Sportfederatie (GSF) en Arnhemse Sportfederatie (ASF).

Terugkerende thema’s zijn:

  • Leertrajecten voor bestuurders
  • Kadertrainingen voor trainers/coaches
  • Themagericht trainen en coachen van jeugdigen
  • Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag
  • Trainen en coachen van sporters met een gedragsproblematiek
  • Vertrouwenscontactpersoon

>> Bekijk hier de actuele agenda

>> Blijf ook op de hoogte van het actuele opleidingsaanbod via de verenigingsnieuwsbrief!

Vragen of advies nodig? Neem contact op met onze coördinator Verenigingsondersteuning.

SPORT VERSTERKT DE STAD!